افزایش بهره وری به عنوان راهبردی اساسی در اقتصاد مقاومتی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری
دیدار کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با فرماندار شهرستان دهگلان
تعاونی های منابع طبیعی و ارتقاء سطح توسعه روستایی
حفظ و احیاء و اصلاح مراتع توسط بهره برداران محلی با تعاونی های مرتع داری
برگزاری نشستی جهت تسریع در مستند سازی و تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی
تثبیت و مستند سازی اراضی ملی واگذار شده و مورد نیاز نیروهای مسلح
اقدامات آبخیزداری در بخش مکانیکی
آبخیزداری ، ضامن بقای منابع آبی و توسعه پایدار
اخبار
افزایش بهره وری به عنوان راهبردی اساسی در اقتصاد مقاومتی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری | بازدید :18
دیدار کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با فرماندار شهرستان دهگلان
برگزاری گردهمایی تخصصی بررسی طرح های ماده3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور  | بازدید :32
پانل تخصصی بررسی مسائل و طرح های ماده 3
تعاونی های منابع طبیعی و ارتقاء سطح توسعه روستایی | بازدید :51
حفظ و احیاء و اصلاح مراتع توسط بهره برداران محلی با تعاونی های مرتع داری
برگزاری نشستی جهت تسریع در مستند سازی و تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی | بازدید :42
تثبیت و مستند سازی اراضی ملی واگذار شده و مورد نیاز نیروهای مسلح
اقدامات آبخیزداری در بخش مکانیکی | بازدید :44
آبخیزداری ، ضامن بقای منابع آبی و توسعه پایدار
بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان از پروژه های منابع طبیعی استان کردستان | بازدید :62
حفاظت از منابع طبیعی ، حمایت از نسل ها
همیاران طبیعت ( همیار مروج و همیار محافظ طبیعت ) | بازدید :72
ترویج و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی
مدیریت جامع منابع طبیعی و اقتصاد مقاومتی | بازدید :55
راهکارهای اجرایی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه منابع طبیعی
حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی با خانه تکانی کاغذی | بازدید :76
یک برگ کاغذ = یک شاخه درخت
امام رضا ( ع ) الگوی رأفت و مهربانی | بازدید :73
امام رضا ( ع ) اسوه صبر و پایداری و اخلاق حسنه
مقاله ( گیاه پزشکی ) | بازدید :201
مقاله ( مدلسازی پراکنش تیپ های جنگلی ) | بازدید :226
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای | بازدید :127
آگهی مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای | بازدید :196
اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  | بازدید :439
آگهی تجدید مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای | بازدید :390
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارزیابی کیفی و شناسائی پیمانکاران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای | بازدید :410
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی | بازدید :375
آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت دوم | بازدید :549
آگهی تجدید مناقصه | بازدید :517
تجدید مناقصه پروژه تولید نهالستان های جنگلی گریزه سنندج و ریخلان مریوان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت دوم | بازدید :493
اجرای عملیات تولید،مراقبت و نگهداری از نهال های تولیدی و سنواتی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای | بازدید :568